DecorationBeslut

CSN prövar din ansökan om studiemedel och kontrollerar dina uppgifter.

Läs mer om vad som kontrolleras

När CSN prövar din ansökan om studiemedel, kontrollerar vi bland annat att du uppfyller kraven och att de uppgifter du lämnat stämmer.

I beslutet kan du läsa om du får studiemedel eller inte.

Läs mer om hur du får ditt beslut

Om du har fyllt i din ansökan rätt får du vanligtvis ditt beslut om studiemedel inom en vecka. Beslutet får du i Mina sidor eller via brev.

I ditt beslut ser du bland annat hur mycket pengar du får och när vi betalar ut dem.

Om du tycker att CSN har fattat ett felaktigt beslut kan du överklaga.

Läs mer om hur du överklagar

Du skickar ditt överklagande till CSN. Överklagande ska vara skriftligt. Det måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

När överklagandet har kommit till CSN, granskar vi ditt beslut en gång till. Om CSN inte ändrar ditt beslut lämnar vi över ditt överklagande till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS).

Läs mer om hur du överklagar beslut på csn.se