DecorationKrav för att få studiemedel

När du söker studiemedel för att läsa på komvux eller folkhögskola måste du uppfylla ett antal krav.

Läs mer om vilka kraven är

För att få studiemedel ska du bland annat

  • vara mellan 20 och 56 år
  • studera på en utbildning som ger rätt till studiemedel
  • studera på minst halvtid
  • studera i minst 3 veckor.

Du kan söka studiemedel från hösten det år du fyller 20.

Om du är utländsk medborgare måste du uppfylla fler krav.

Läs mer om vilka kraven är

Du som är utländsk medborgare måste uppfylla fler krav för att få studiemedel.

Om du ska studera i Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) av Migrationsverket har du normalt rätt till studiemedel.

Om du inte har PUT kan ditt medborgarskap och din anknytning till Sverige ha betydelse för om du kan få studiemedel. Exempelvis genom din familj eller ditt arbete.

Läs mer om kraven på csn.se