DecorationLämna studieförsäkran

För att få dina pengar måste du lämna en studieförsäkran till CSN.

Läs mer om studieförsäkran

Studieförsäkran är ett intyg från dig om att du har påbörjat dina studier enligt det som står i ditt beslut om studiemedel.

Lämna din studieförsäkran direkt när du börjat studera. Det gör du enklast i Mina sidor på webben eller i vår app.

När lämnar du din studieförsäkran?

När?
Du lämnar din studieförsäkran till CSN när du påbörjar din utbildning. För att kunna göra det måste du först ha fått ditt beslut om studiemedel.

Hur?
Du lämnar enklast din studieförsäkran i Mina sidor på webben eller i vår app. När du gör det loggar du in med din personliga kod eller e-legitimation. Du kan också skicka in blanketten ”Studieförsäkran” med post.

Om du fått blanketten ”Studieförsäkran/skolans intygande” ska både du och din skola skriva under den. Blanketten skickar du in med post till CSN.

Tänk på!
Du måste lämna en ny studieförsäkran inför varje ny studieperiod. Du får en påminnelse från CSN när det är dags att lämna en ny studieförsäkran.

Din skola ska också meddela CSN att du har påbörjat dina studier.

Läs mer om hur din skola meddelar CSN

Nästan alla skolor meddelar CSN direkt när du har påbörjat dina studier. En del skolor kan inte det. De använder i stället CSN:s blankett  “Studieförsäkran/skolans intygande”. Blanketten ska skrivas under av både din skola och av dig själv.