DecorationFör vägledare

CSN:s webbguide om studiemedel är en enkel och praktisk guide som vänder sig till vuxenstuderande på komvux och folkhögskola.

Med guiden vill vi på CSN att det ska bli enklare för den vuxenstuderande att själv kunna söka svar på allmänna frågor om studiemedel. Samtidigt får du som studievägledare inom vuxenutbildningen tillgång till ett praktiskt och enkelt material som kan användas i dina samtal med den studerande.

Under hela arbetet med att ta fram den nya guiden har vi haft stöd av en referensgrupp med studievägledare inom vuxenutbildningen. Referensgruppen har agerat bollplank, tyckt till och testat förslag på lösning.

Vi hoppas att du upplever guiden så bra att du vill tipsa dina studenter om den!

Om guiden

omstudiemedel-oversikt

Alla filmkapitel i en film – ett extra stöd när du informerar om studiemedel
Under arbetet med att ta fram guiden och filmerna kom önskemål från studievägledare om att kunna visa alla filmkapitel i en följd vid exempelvis gruppinformationer med studerande. Ett praktiskt stöd när du ska berätta om studiemedel på en övergripande nivå.

Det framkom även önskemål om att kunna ha filmen rullande i exempelvis ”väntrum” medan den studerande väntar på att komma in till sitt avtalade vägledningssamtal.

Hjälp oss bli bättre!
Har du förbättringsförslag eller synpunkter på materialet vill vi gärna att du hör av dig till: kristhina.engstrom@csn.se