DecorationVad är studiemedel

Studiemedel är pengar du kan få när du studerar.

Studiemedel består av bidrag och lån. Bidrag är pengar du får. Lånet måste du betala tillbaka.

Läs mer om hur mycket pengar du kan få

Här ser du belopp för studier på heltid i Sverige för 2019.

4 veckor (kr)  4 veckor (kr)
Bidrag 3 236 Högre bidrag* 7 160
Lån 7 440 Lån 3 516
Totalt 10 676 Totalt 10 676

* Högre bidrag
Om du studerar på grundskole- eller gymnasienivå kan du i vissa fall få en högre bidragsdel. För att få det måste du uppfylla särskilda villkor. Om du har rätt till det högre bidraget får du det automatiskt då du ansöker om studiemedel.

Tilläggsbidrag
Om du har vårdnaden om barn kan du få tilläggsbidrag. Det kan du få till och med det halvår som barnet fyller 18 år. Hur mycket du får beror på hur många barn du har.

Tilläggslån
Du som arbetat innan studierna och haft inkomster över en viss gräns, kan söka tilläggslån. Lånet är till för att göra det enklare för dig som arbetar att börja studera. Du kan få tilläggslån från och med det år du fyller 25 år.

Du kan få studiemedel för ett visst antal veckor.

Läs mer om hur många veckor du kan få

Hur många veckor du får studiemedel för beror på

  • om du studerat tidigare
  • på vilken nivå du ska studera nu.

Det här gäller för grundskolenivå

  • Om du har en grundskoleutbildning eller motsvarande kan du få studiemedel i 40 veckor. Det betyder att du kan studera heltid och få studiemedel i ett år.
  • Om du inte har grundskoleutbildning eller motsvarande, kan du få studiemedel i 80 veckor. Det betyder att du kan studera heltid och få studiemedel i två år.
  • Om du inte har en grundskoleutbildning eller motsvarande, och behöver träna mer på grundläggande saker som att läsa, skriva och räkna kan du få studiemedel i 100 veckor. Det betyder att du kan studera heltid och få studiemedel i två och ett halvt år.

Det här gäller för gymnasienivå

  • Om du har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande kan du få studiemedel i 80 veckor. Det betyder att du kan studera heltid och få studiemedel i två år.
  • Om du inte har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande, kan du få studiemedel i 120 veckor. Det betyder att du kan studera heltid och få studiemedel i 3 år.