DecorationViktiga ord

Här finns förklaringar av ord som finns i guiden och som ibland kan vara svåra att förstå.
Klicka på orden för att läsa mer om vad de betyder.

Andra ersättningar

Exempel på andra ersättningar:
• sjuk- eller aktivitetsersättning
• rehabiliteringsersättning
• aktivitetsstöd
• utvecklingsersättning
• utbildningsbidrag
• studiestöd från annat land
• etableringsersättning.

Vi räknar inte barnbidrag och bostadsbidrag som annan ersättning.

Ändring

En ändring kan vara att du läser färre poäng än vad du planerat eller om du avbryter dina studier.

Du ska alltid meddela CSN om något ändras jämfört med de uppgifter som du lämnat i din ansökan om studiemedel.

Anknytning

Anknytning är när du har starka band till Sverige, till exempel om du har familj eller arbete här.

Ansökan

Ansökan om studiemedel betyder att du ansöker om att få pengar, studiemedel, från CSN.

App

Mina sidor finns också som app: ”CSN Mina sidor”.

En app är ett datorprogram för smarta mobiltelefoner eller surfplattor. Du laddar ner appar till din mobiltelefon eller surfplatta.

CSN:s app finns för Iphone och Android. Appen är gratis att ladda ner i App Store eller Google Play.

Återbetalning

Om du lånar pengar av CSN när du studerar måste du sedan betala tillbaka pengarna du lånat.

Du börjar betala tillbaka på lånet när du har slutat att studera med pengar från CSN.

Återbetalningstid

Den tid som du har på dig att betala tillbaka ditt lån.

Autogiro

Om du vill betala ditt lån genom att dina pengar automatiskt dras från ditt konto, kan du ansöka om autogiro.

Ansökningsblankett kan du beställa
• i Mina sidor
• via e-post
• per telefon.

Bankgiro

Om du betalar av ditt lån med bankgiro skickar CSN dina inbetalningskort per post till dig.

Beslut

Om du ansöker om studiemedel får du sedan ett beslut från CSN.

CSN kan besluta att säga ja eller nej till din ansökan. Om CSN säger ja till ansökan om studiemedel står det i beslutet hur mycket pengar du får.

E-faktura

Om du vill betala till CSN med e-faktura så anmäler du det i din internetbank.

Då får du din faktura från CSN direkt till din internetbank.

E-legitimation

Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel
id-kort eller körkort.

Din bank kan hjälpa dig att skaffa
e-legitimation.

Folkhögskola

Folkhögskolan är en skolform för vuxenutbildning.

På folkhögskolan kan du läsa in grundskolekompetens och gymnasiekompetens.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd betalas ut av kommunen.

Det är ett behovsprövat bidrag som ska täcka kostnader för bland annat boende och mat.

Grundskolenivå

När du läser in grundskole-
kompetens studerar du på grundskolenivå.

Grundskolenivå i Sverige är årskurs 1 till 9.

Gymnasienivå

När du läser in gymnasiekompetens läser du på gymnasienivå.

Heltidsstudier

Heltidsstudier är studier på heltid som tar hela din arbetstid, 100 procent.

När du söker en utbildning står det alltid hur många procent den är. Till exempel är en utbildning på halvtid 50 procent.

Om du exempelvis läser 20 poäng per vecka på komvux är det studier på heltid under en vecka.

Högskolenivå

När du läser på högskolenivå läser du på en högskola eller ett universitet.

Inkomst

En inkomst är pengar du tjänar på olika sätt. Det kan vara lön, föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

Det kan också vara kapital som ger dig pengar samtidigt som du får studiemedel

Komvux

Komvux betyder kommunal vuxenutbildning och det är en skolform för vuxenutbildning.

På komvux kan du läsa in grundskole- kompetens och gymnasiekompetens.

Konton

Meddela Swedbank vilken bank och vilket konto du har.

Mina sidor

Mina sidor är CSN:s elektroniska tjänster som du kan använda på webben, i mobiltelefonen eller på surfplattan.

Det finns tjänster både för dig som studerar med studiemedel och för dig som betalar tillbaka på ditt lån.

Mobilt bank-id

Mobilt bank-id är e-legitimation för mobiltelefoner och surfplattor.

Du kan använda Mobilt bank-id när du surfar från en telefon eller surfplatta.

Överklaga

Du kan överklaga CSNs beslut om ditt studiemedel.

Då måste du skriva ett brev och skicka till CSN.

Permanent uppehållstillstånd, PUT

Permanent uppehållstillstånd, PUT betyder att du har fått tillstånd att stanna i Sverige så länge du vill.

Om du har permanent uppehållstillstånd har du normalt rätt till studiemedel.

Myndigheten Migrationsverket beslutar om PUT.

Personlig kod

När du söker studiemedel från CSN första gången får du en personlig kod.

Koden är fyra siffror som du får i ett brev från CSN. Koden kan du använda för att logga in i Mina sidor på csn.se eller som app.

Har du glömt din kod kan du beställa en ny i Mina sidor på csn.se.

Pröva

När CSN prövar din ansökan om studiemedel går vi igenom de uppgifter du lämnat i ansökan.

Vi kontrollerar att du uppfyller kraven för studiemedel.

Studieresultat

Resultat som du klarat på en kurs eller utbildning.

För att få nya studiemedel måste du klara kraven på studieresultat. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken utbildning du går.

Om du söker studiemedel för första gången behöver du inte redovisa några tidigare studieresultat.

Swedbank

Swedbank är den bank som hjälper CSN att betala ut pengar till dig.